شعر در مورد ایدز

شعر در مورد ایدز ,شعری در مورد ایدز,شعر در مورد بیماری ایدز,شعری در مورد بیماری ایدز,شعر درباره ایدز,شعر کودکانه در مورد ایدز,شعر در مورد راههای پیشگیری از ایدز,شعر درباره بیماری ایدز,شعر درباره ی بیماری ایدز,شعری درباره ی ایدز,شعر ایدز,شعر درباره ایدز,شعر درمورد ایدز,شعر برای ایدز,شعر دربارهی ایدز,شعر برای بیماری ایدز,شعر درباره بیماری ایدز,شعر درمورد بیماری ایدز,شعر پیشگیری از ایدز,شعر در مورد ایدز,شعری در مورد ایدز,شعر درباره ی بیماری ایدز,شعری درباره ی ایدز,شعر کودکانه در مورد ایدز,شعری برای ایدز,شعری درباره ایدز,شعر در مورد بیماری ایدز,شعری در مورد بیماری ایدز,شعری درباره ی بیماری ایدز,شعر در مورد پیشگیری از ایدز,شعر در مورد راههای پیشگیری از ایدز

شعر در مورد ایدز

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد ایدز برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

بر حذر باشید یاران ایدز آمد در وطن

آنچه در پی مرگ آرد با دو صد رنج و محن

 گر چه چند سالی ز کشفش بیشتر نگذشته است

لیک باشد یادگار از روزگاران کهن

شعر اسم باران , شعر در مورد اسم باران , شعر در وصف اسم باران , شعر درباره اسم باران

شعر در مورد ایدز

جملات عاشقانه , جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه ناب , جملات عاشقانه کوتاه , جملات عاشقانه زیبا

نه به پیران رحم دارد نی به خرد و نه کلان

نه دوایی در علاجش نه علیه اش واکسن

انتشارش کشته عالمگیر اکنون در جهان

هم به خشکی هم به دریایند اسیرش مرد و زن

شعر عمر , شعر در مورد عمر , شعر در وصف عمر , شعر درباره عمر

شعری در مورد ایدز

شعر آمدن رمضان , شعر در مورد آمدن رمضان , شعر در وصف آمدن رمضان , شعر درباره آمدن رمضان

عاملش ویروس باشد نام آن اچ آی وی

کز سه را عمده وارد می شود اندر بدن

انتقال خون و نزدیکی جنسی و سوم

از طریق جفت بین طفل و مام خویشتن

شعر اسم بهار , شعر در مورد اسم بهار , شعر در وصف اسم بهار , شعر درباره اسم بهار

شعر در مورد بیماری ایدز

شعر معذرت خواهی , شعر در مورد معذرت خواهی , شعر در وصف معذرت خواهی , شعر درباره معذرت خواهی

می نماید نارسا دستگاه ایمن ساز را

چونکه ویران می کند تی لنفوسیتهای بدن

تا که شد میدان تهی از حافظان ایمنی

هجمه ارند میکروبها رو بسوی همچو تن

شعر مهتاب , شعر در مورد مهتاب , شعر در وصف مهتاب , شعر درباره مهتاب

شعری در مورد بیماری ایدز

شعر برف , شعر در مورد برف , شعر در وصف برف , شعر درباره برف

هر که گردد مبتلا کی رست از این دام بلا

معجزی اید مگر از سوی حی ذوالمنن

پس چه باید کرد با این آفت بی عافیت

چاره ای جویید ای دانشوران انجمن

شعر اسم اسما , شعر در مورد اسم اسما , شعر در وصف اسم اسما , شعر درباره اسم اسما

شعر درباره ایدز

شعر افسانه , شعر در مورد افسانه , شعر در وصف افسانه , شعر درباره افسانه

دامن همت فرا بندید محکم بر کمر

دارویی جویید یاران یا بسازید واکسن

ما چه می دانیم شاید حکمت پروردگار

چیره گرداند شما را بر سر این اهرمن

شعر پرستو , شعر در مورد پرستو , شعر در وصف پرستو , شعر درباره پرستو

شعر کودکانه در مورد ایدز

شعر پری , شعر در مورد پری , شعر در وصف پری , شعر درباره پری

آنچه از این بنده بر آمد همین بود و دعا

تا خدا باشد نگهدار شما یاران و من

شعر امیر , شعر در مورد امیر , شعر در وصف امیر , شعر درباره امیر

شعر در مورد راههای پیشگیری از ایدز

شعر پارسا , شعر در مورد پارسا , شعر در وصف پارسا , شعر درباره پارسا

گرفته بی نوا ((حاجی رضا))ایدز

وایضاً آدم یک لاقبا ایدز

سلامت است در کشور اگرکه

شده چندین برابر پس چرا ایدز؟!

شعر احسان , شعر در مورد احسان , شعر در وصف احسان , شعر درباره احسان

شعر درباره بیماری ایدز

شعر آرزو , شعر در مورد آرزو , شعر در وصف آرزو , شعر درباره آرزو

چرا آن کارمند باوجاهت شده

آلوده و بیمار با ایدز؟

چرا استاد کار و کارگر را

دراورده زپا همچون و با ایدز

شعر امین , شعر در مورد امین , شعر در وصف امین , شعر درباره امین

شعر درباره ی بیماری ایدز

شعر پگاه , شعر در مورد پگاه , شعر در وصف پگاه , شعر درباره پگاه

به ظاهر نیست،زیر پوست شهر

حضورش مستدام است و رها ایدر!

چه بی رحم است و بیرحم است،

بُرده زنان و دختران را در کما ایدز

شعر بلبل , شعر در مورد بلبل , شعر در وصف بلبل , شعر درباره بلبل

شعری درباره ی ایدز

شعر حسرت , شعر در مورد حسرت , شعر در وصف حسرت , شعر درباره حسرت

چو طوفانی است ما را در نوردید شده

چون زلزله باشد،بلا

گرفتاری،طلاق و فقر و تزریق

همه دارند ایدز و ما ((فرا ایدز))!

شعر آخرت , شعر در مورد آخرت , شعر در وصف آخرت , شعر درباره آخرت

شعر ایدز

شعر ایستادگی , شعر در مورد ایستادگی , شعر در وصف ایستادگی , شعر درباره ایستادگی

همه پابند اخلاقیم

پس چرا کرده است ما را مبتلا ایدر؟!

شعر اسم ترانه , شعر در مورد اسم ترانه , شعر در وصف اسم ترانه , شعر درباره اسم ترانه

شعر درباره ایدز