شعر در مورد ضعیف کشی

,شعر در مورد ضعیف کشی,شعر درباره ضعیف کشی,شعر ضعیف کشی,شعر برای ضعیف کشی,شعر درمورد ضعیف کشی,شعر حافظ درباره ضعیف کشی,شعر در وصف ضعیف کشی,شعر سعدی درباره ضعیف کشی

شعر در مورد ضعیف کشی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد ضعیف کشی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی

که در نظام طبیعت ضعیف پامال است

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

شعر در مورد ضعیف کشی

جزای هر سر خاری که خوردم دیدم

آنانکه زپهلوی چرب من خورند، چه خواهند دید

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

شعر درباره ضعیف کشی

چقدر دلم می خواهد

برای یکبار هم که شده

این پشه ی لعنتی

بیاید خودش

میان دستانم

و التماس کند مرا بکش..

آنوقت برایش ادای لوطی ها را در می آوردم

و می گفتم ضعیف کشی در مرامم نیست

و می گذاشتم هرچه می خواهد خونم را بمکد

شعر راه , شعر در مورد راه , شعر در وصف راه , شعر درباره راه

شعر ضعیف کشی

ضعیف کشی، هنر ضعیفانی است

که در دام قدرت افتاده اند

شعر رهایی , شعر در مورد رهایی , شعر در وصف رهایی , شعر درباره رهایی

شعر برای ضعیف کشی

 بسکه فطرتها ضعیف افتاده است

تکیه بر دنیای فانی میکند

شعر ساز , شعر در مورد ساز , شعر در وصف ساز , شعر درباره ساز

شعر درمورد ضعیف کشی

 خود خصم خودیم ورنه گردون

با خلق ضعیف کین ندارد

شعر ذکر , شعر در مورد ذکر , شعر در وصف ذکر , شعر درباره ذکر

شعر حافظ درباره ضعیف کشی

 گر محرم جلوه ات نگشتیم

جرم نگه ضعیف ما بود

شعر زمان , شعر در مورد زمان , شعر در وصف زمان , شعر درباره زمان

شعر در وصف ضعیف کشی

 گویی بدن ضعیف سعدی

نقشیست گرفته از میانت

شعر سکوت , شعر در مورد سکوت , شعر در وصف سکوت , شعر درباره سکوت

شعر سعدی درباره ضعیف کشی

 کس دید چو من ضعیف هرگز

کز هستی خویش درگمانم؟

شعر نماز , شعر در مورد نماز , شعر در وصف نماز , شعر درباره نماز

شعر در مورد ضعیف کشی

 بر جان ضعیف آرزومند

زین بیش جفا و جور مپسند

شعر رنگین کمان , شعر در مورد رنگین کمان , شعر در وصف رنگین کمان , شعر درباره رنگین کمان

شعر درباره ضعیف کشی

 عنکبوت ضعیف نتواند

که رود چون درندگان به شکار

شعر ساحل , شعر در مورد ساحل , شعر در وصف ساحل , شعر درباره ساحل

شعر ضعیف کشی

 اندرین صورت ضعیف اساس

جان معنی است، سعی کن، بشناس

شعر اربعین , شعر در مورد اربعین , شعر در وصف اربعین , شعر درباره اربعین

شعر برای ضعیف کشی

 بس مرغ ضعیف پرشکسته

خرطوم هزار پیل خسته

شعر ضریح امام رضا , شعر در مورد ضریح امام رضا , شعر در وصف ضریح امام رضا , شعر درباره ضریح امام رضا

شعر درمورد ضعیف کشی

 بخشای برین اسیر هجران

بر جان ضعیف بی قرارش

شعر امام رضا , شعر در مورد امام رضا , شعر در وصف امام رضا , شعر درباره امام رضا

شعر حافظ درباره ضعیف کشی

 آن روز قوی و شاد بودم

و امروز ضعیف و سوکوارم

شعر تظاهر , شعر در مورد تظاهر , شعر در وصف تظاهر , شعر درباره تظاهر

شعر در وصف ضعیف کشی

 از من برمید غمگسارم

چون دید ضعیف و خنگ سارم

شعر صداقت , شعر در مورد صداقت , شعر در وصف صداقت , شعر درباره صداقت

شعر سعدی درباره ضعیف کشی

 گوسپندی که خوی خوگ گرفت

بر نیدیشد از ضعیف شبان

شعر طلوع خورشید , شعر در مورد طلوع خورشید , شعر در وصف طلوع خورشید , شعر درباره طلوع خورشید

شعر در مورد ضعیف کشی

 بنگر به ضعیف حال درویشان

بگزار سپاس آنکه بر گاهی

شعر سایه , شعر در مورد سایه , شعر در وصف سایه , شعر درباره سایه

شعر درباره ضعیف کشی

 خورشید شوی قوی به دانش

هرچند ضعیف چون سهائی

شعر شیر جنگل , شعر در مورد شیر جنگل , شعر در وصف شیر جنگل , شعر درباره شیر جنگل

شعر ضعیف کشی

 درویش و ضعیف شاخ بادام

کرده است کنار پر شیانی

شعر نادان , شعر در مورد نادان , شعر در وصف نادان , شعر درباره نادان

شعر برای ضعیف کشی

 ای آنک ما را می کشی، بس بی محابا می کشی

تو آفتابی ما چو نم، ما را به بالا می کشی

شعر لیلا , شعر در مورد لیلا , شعر در وصف لیلا , شعر درباره لیلا

شعر درمورد ضعیف کشی

 ز علم و طاعت جانت ضعیف و عریان است

به علم کوش و بپوش این ضعیف عریان را

شعر وصال , شعر در مورد وصال , شعر در وصف وصال , شعر درباره وصال

شعر حافظ درباره ضعیف کشی

 فریاد کاندر شهر ما خون می کند عیاره ای

شوخی کشی غارتگری مردم کشی خونخواره ای

شعر فراموش شدن , شعر در مورد فراموش شدن , شعر در وصف فراموش شدن , شعر درباره فراموش شدن

شعر در وصف ضعیف کشی

 تو هم جور بینی و بارش کشی

اگر یک سحر در کنارش کشی

شعر نقاب , شعر در مورد نقاب , شعر در وصف نقاب , شعر درباره نقاب

شعر سعدی درباره ضعیف کشی

 سنگ را در جذبه از دست فلاخن می کشی

جامه خاکستری از دوش گلخن می کشی

شعر امام موسی کاظم , شعر در مورد امام موسی کاظم , شعر در وصف امام موسی کاظم , شعر درباره امام موسی کاظم

شعر در مورد ضعیف کشی

 دلبری رسم وی و عاشق کشی قانون وی

عاشقی کیش من و حسرت کشی آیین من

شعر وفای به عهد , شعر در مورد وفای به عهد , شعر در وصف وفای به عهد , شعر درباره وفای به عهد

شعر درباره ضعیف کشی

 تیغی نمی کشی که فقیری نمی کشی

جایی نمی روی که اسیری نمی بری

شعر فوت مادر , شعر در مورد فوت مادر , شعر در وصف فوت مادر , شعر درباره فوت مادر

شعر ضعیف کشی

 گه بوصالم کشی گه ز فراقم کشی

گاه چنینی مرا گاه چنانی مرا

شعر قاصدک , شعر در مورد قاصدک , شعر در وصف قاصدک , شعر درباره قاصدک

شعر برای ضعیف کشی

 مست و خنجر کشی و بی پروا

شوخ و عاشق کشی و سنگین دل

شعر پرواز , شعر در مورد پرواز , شعر در وصف پرواز , شعر درباره پرواز

شعر درمورد ضعیف کشی

 سهم کشنده ناوکی می کشدم که در پیم

داده عنان رخش کین صید کشی کمان کشی

شعر ترس , شعر در مورد ترس , شعر در وصف ترس , شعر درباره ترس

شعر حافظ درباره ضعیف کشی

 گه جانب خوابش کشی گه سوی اسبابش کشی

گه جانب شهر بقا گه جانب دشت فنا

شعر رفتن , شعر در مورد رفتن , شعر در وصف رفتن , شعر درباره رفتن

شعر در وصف ضعیف کشی

 ما کی غلط کنیم به هر سو کشی بکش

هر سو کشی به عشرت بسیار می کشی

شعر رقصیدن , شعر در مورد رقصیدن , شعر در وصف رقصیدن , شعر درباره رقصیدن

شعر سعدی درباره ضعیف کشی

 نیزه کشی بردری تو کمر کوه را

چونک ز دریای غیب آیی و لشکر کشی

شعر رنگ ها , شعر در مورد رنگ ها , شعر در وصف رنگ ها , شعر درباره رنگ ها

شعر در مورد ضعیف کشی

 با صورت دین صورت زردشت کشی

چون خر نخوری نبات و بر پشت کشی