شعر در مورد هنر و هنرمند

شعر در مورد هنر و هنرمند,شعر درباره هنر و هنرمند,شعری در مورد هنر و هنرمند,شعر در وصف هنر و هنرمند,شعری در وصف هنر و هنرمند,شعر هنر و هنرمند,شعر درباره هنر و هنرمند,شعر در وصف هنر و هنرمند,شعر در مورد هنر و هنرمند,شعری در مورد هنر و هنرمند,شعری در وصف هنر و هنرمند,شعر هنر,شعر هنری,شعر هنرمند,شعر هنر گام زمان,شعر هنری زغیب,شعر هنر عشق,شعر هنر نزد ایرانیان است,شعر هنری کوتاه,شعر هنرمندان,شعر هنرواندیشه,شعر هنری زیبا,شعری هنری,شعر های هنری,شعر طنز حوزه هنری,شعر هنری,شعر هنری میشو,شعر بی هنری,شعر درباره هنرمند,شعر من هنرمندم,شعر درباره هنرمندان,شعر برای هنرمند,شعر برای هنرمندان,شعر دستان هنرمند,شعر مرگ هنرمند,شعر حسن هنرمندی,شعر دانی که رسیدن هنر گام زمان است,شعر هنر گام زمان هوشنگ ابتهاج,قصائد هنری زغیب,شعر هنر عشق ورزیدن,شعر در مورد هنر عشق,شعر هنر نزد ایرانیان است و بس,شعر هنر نزد ایرانیان است و بس عبید زاکانی,شعر کامل هنر نزد ایرانیان است و بس,متن شعر هنر نزد ایرانیان است و بس,متن کامل شعر هنر نزد ایرانیان است و بس,معنی شعر هنر نزد ایرانیان است و بس,شعر کوتاه هنر,شعر در مورد هنرمندان,شعر سنگ قبر هنرمندان,شعر در وصف هنرمندان,شعر سنگ قبر هنرمندان زن,شعر طنز قطعه هنرمندان,شعر هنرمندانه,شعر سنگ مزار هنرمندان,شعر در مورد هنر,شعر در مورد هنرمند,شعر در مورد هنر و هنرمند,شعر در مورد هنرمندان,شعر در مورد هنر ایرانی,شعر در مورد هنر خوشنویسی,شعر در مورد هنر اصفهان,شعر در مورد هنر معماری,شعر در مورد هنر نقاشی,شعر در مورد هنر موسیقی,شعر در مورد مرگ هنرمند,شعری در مورد هنر,شعر زیبا در مورد هنر,شعر درباره هنر و هنرمند,شعری در مورد هنر و هنرمند,شعر درباره هنرمندان,شعری در مورد هنرمند,شعر در مورد هنر ایرانیان,شعر درباره هنر ایرانی,شعر درباره هنر نقاشی,شعر درباره هنر موسیقی,شعر در مورد هنر و موسیقی

شعر در مورد هنر و هنرمند

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد هنر و هنرمند برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری

دانی که رسیدن هنر گام زمان است

شعر کوچه , شعر در مورد کوچه , شعر درباره کوچه , شعر در وصف کوچه

شعر در مورد هنر و هنرمند

مجنون چه هنر کرد در آن قصه ؟ مرا باش

با طرفه جنونی که به افسانه نگنجد

شعر فکر کردن , شعر در مورد فکر کردن , شعر درباره فکر کردن , شعر در وصف فکر کردن

شعر درباره هنر و هنرمند

حاصلی از هنر عشق تو جز حِرمان نیست

آه از این درد که جز مرگ منش درمان نیست

شعر فاصله , شعر در مورد فاصله , شعر درباره فاصله , شعر در وصف فاصله

شعری در مورد هنر و هنرمند

ای عروس هنر از بخت شکایت منُما

حجله حسن بیارای که داماد آمد

شعر کعبه دل , شعر در مورد کعبه دل , شعر درباره کعبه دل , شعر در وصف کعبه دل

شعر در وصف هنر و هنرمند

تنهایی ِ یک درختم

و جز این‌ام هنری نیست

که آشیان تو باشم!

شعر تلاش و کوشش , شعر در مورد تلاش و کوشش , شعر درباره تلاش و کوشش , شعر در وصف تلاش و کوشش

شعری در وصف هنر و هنرمند

با هرکه توانسته کنار آمده دنیا

با اهل هنر؟ آری! با اهل نظر؟ نه!

بد خلقم و بد عهد زبانبازم و مغرور

پشت سر من حرف زیاد است مگر نه؟

شعر فراق , شعر در مورد فراق , شعر درباره فراق , شعر در وصف فراق

شعر هنر و هنرمند

 ای فزاینده مقام هنر

نام تو جاودان چو نام هنر

شعر فرشته , شعر در مورد فرشته , شعر درباره فرشته , شعر در وصف فرشته

شعر درباره هنر و هنرمند

 گر فلاطون را هنر نفریفتی

نوحه کردی بر هنر بگریستی

شعر قدر نشناسی , شعر در مورد قدر نشناسی , شعر درباره قدر نشناسی , شعر در وصف قدر نشناسی

شعر در وصف هنر و هنرمند

 هنر فراوان دارد ملک، خدای کناد

که باشد از هنر وعمر خویش برخوردار

شعر امام حسین , شعر در مورد امام حسین , شعر درباره امام حسین , شعر در وصف امام حسین

شعر در مورد هنر و هنرمند

 اگر این است فضل اهل هنر

خنکا آن کسی که بی هنر است

شعر امام سجاد , شعر در مورد امام سجاد , شعر درباره امام سجاد , شعر در وصف امام سجاد

شعری در مورد هنر و هنرمند

 فضیلت و هنر، ای بی هنر، نمود مرا

جلیس بزم بزرگان و همسر شاهان

شعر قدر یکدیگر را دانستن , شعر در مورد قدر یکدیگر را دانستن , شعر درباره قدر یکدیگر را دانستن , شعر در وصف قدر یکدیگر را دانستن

شعری در وصف هنر و هنرمند

 صوفی و کنج خلوت سعدی و طرف صحرا

صاحب هنر نگیرد بر بی هنر بهانه

شعر ماه خرداد , شعر در مورد ماه خرداد , شعر درباره ماه خرداد , شعر در وصف ماه خرداد

شعر هنر

 گر دوستان به علم و هنر تکیه کرده اند

ما را هنر نداده خدا جز توکلی

شعر گیسو , شعر در مورد گیسو , شعر درباره گیسو , شعر در وصف گیسو

شعر هنری

 از قبول نظر عشق شود عیب هنر

ورنه جز بی هنری هیچ هنر نیست مرا

شعر لیلی و مجنون , شعر در مورد لیلی و مجنون , شعر درباره لیلی و مجنون , شعر در وصف لیلی و مجنون

شعر هنرمند

 در مقامی که سخن از هنر و عیب کنند

عیب خود فاش نمودن هنر مردان است

شعر نگاه , شعر در مورد نگاه , شعر درباره نگاه , شعر در وصف نگاه

شعر هنر گام زمان

 امیدها به هنر داشتم، ندانستم

که بخت سبز بر آیینه هنر زنگ است

شعر ثریا , شعر در مورد ثریا , شعر درباره ثریا , شعر در وصف ثریا

شعر هنری زغیب

 ستم به قدر هنر می کشند اهل هنر

به شاخ، سنگ به اندازه ثمر ریزد

شعر گذشته , شعر در مورد گذشته , شعر درباره گذشته , شعر در وصف گذشته

شعر هنر عشق

 زعیب خویش هنر نیست چشم پوشیدن

که پرده پوشی عیب کسان هنر باشد

شعر گذشت , شعر در مورد گذشت , شعر درباره گذشت , شعر در وصف گذشت

شعر هنر نزد ایرانیان است

 بود به قدر هنر داغهای محرومی

فریب شهرت بی حاصل هنر نخوری

شعر قلب , شعر در مورد قلب , شعر درباره قلب , شعر در وصف قلب

شعر هنری کوتاه

 جهان هنر دایم آباد باد

از آن معدن فضل و کان هنر

شعر یاد خدا , شعر در مورد یاد خدا , شعر درباره یاد خدا , شعر در وصف یاد خدا

شعر هنرمندان

 مرا بجز نظر تو نبود و نیست هنر

عنایتت چو نباشد هنر چه سود کند

شعر یار , شعر در مورد یار , شعر درباره یار , شعر در وصف یار

شعر هنرواندیشه

 گر ترک یک هنر بکند مرد طبع او

مشغول کار دیگر گشت و دگر هنر

شعر وطن , شعر در مورد وطن , شعر درباره وطن , شعر در وصف وطن

شعر هنری زیبا

 گر روزه ضرر دارد صد گونه هنر دارد

سودای دگر دارد سودای سر روزه

شعر باران , شعر در مورد باران , شعر درباره باران , شعر در وصف باران

شعری هنری

 یا من از خیل چارپایانم

یا طبیبان از هنر عاری

شعر ورزش , شعر در مورد ورزش , شعر درباره ورزش , شعر در وصف ورزش

شعر های هنری

 موشکافی هنر نمی باشد

چشم از عیب دوختن هنرست