شعر در مورد چاپلوسی

شعر در مورد چاپلوسی,شعری در مورد چاپلوسی,شعر در مورد چاپلوسی,شعر در مورد چاپلوس,شعر در مورد تملق و چاپلوسی,شعر طنز در مورد چاپلوسی,بیت شعری در مورد چاپلوسی,شعر در مورد افراد چاپلوس,شعر در مورد چاپلوسان,شعر درمورد چاپلوسی,شعر در مورد آدم چاپلوس,شعر درباره چاپلوسان,شعر درباره تملق و چاپلوسی,شعر طنز درباره چاپلوسی,شعر در وصف چاپلوسی,شعری در وصف چاپلوسی,شعر در وصف چاپلوس,شعر در وصف چاپلوسان,شعر چاپلوسی,شعر درباره چاپلوسی,شعر طنز چاپلوسی,شعر برای چاپلوسی,شعر راجع به چاپلوسی,شعر در نکوهش چاپلوسی,شعر تملق و چاپلوسی,شعر درباره ی چاپلوسی,شعر درمورد چاپلوسی,شعر نو چاپلوسی,شعر در مورد چاپلوسی,شعری در مورد چاپلوسی,شعر درباره چاپلوس,شعر طنز درباره چاپلوسی,شعر کوتاه درباره چاپلوسی,شعر درباره تملق و چاپلوسی,شعر طنز در مورد چاپلوسی,شعر در مورد تملق و چاپلوسی,شعر در مورد چاپلوسی,شعر در مورد چاپلوس,بیت شعری در مورد چاپلوسی

شعر در مورد چاپلوسی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد چاپلوسی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 به دلداری و چاپلوسی و فن

کشیدش سوی خانه خویشتن

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعر در مورد چاپلوسی

 بر در خرگه سگان ترکمان

چاپلوسی کرده پیش میهمان

شعر فکر کردن , شعر در مورد فکر کردن , شعر درباره فکر کردن , شعر در وصف فکر کردن

شعری در مورد چاپلوسی

 مهر ورزی و چاپلوسی چیست

خاکروبی و خاکبوسی چیست

شعر فاصله , شعر در مورد فاصله , شعر درباره فاصله , شعر در وصف فاصله

شعر در مورد چاپلوسی

 نیست اکنون ز چاپلوسی او

جز حدیث رکاب بوسی او

شعر کعبه دل , شعر در مورد کعبه دل , شعر درباره کعبه دل , شعر در وصف کعبه دل

شعر در مورد چاپلوس

 نمودی ناامید از پایبوسی

به دامنبوسی او چاپلوسی

شعر تلاش و کوشش , شعر در مورد تلاش و کوشش , شعر درباره تلاش و کوشش , شعر در وصف تلاش و کوشش

شعر در مورد تملق و چاپلوسی

 ز چاپلوسی این گربه هیچ باقی نیست

ولیک من نه حریفان خواب خرگوشم

شعر فراق , شعر در مورد فراق , شعر درباره فراق , شعر در وصف فراق

شعر طنز در مورد چاپلوسی

 چاپلوسی در طبیعت چند پنهان داشتن

حیله آخر پوست بر تن میدرد رباه را

شعر فرشته , شعر در مورد فرشته , شعر درباره فرشته , شعر در وصف فرشته

بیت شعری در مورد چاپلوسی

 گفت تا اکنون فسوسی بوده ام

وز طمع در چاپلوسی بوده ام

شعر قدر نشناسی , شعر در مورد قدر نشناسی , شعر درباره قدر نشناسی , شعر در وصف قدر نشناسی

شعر در مورد افراد چاپلوس

 جانی است چون چراغی در زیر طشت قالب

کآرد به پیش نورش خورشید چاپلوسی

شعر امام حسین , شعر در مورد امام حسین , شعر درباره امام حسین , شعر در وصف امام حسین

شعر در مورد چاپلوسان

 فلک با چتر او در چاپلوسی

زمین با تخت او در خاکبوسی

شعر امام سجاد , شعر در مورد امام سجاد , شعر درباره امام سجاد , شعر در وصف امام سجاد

شعر درمورد چاپلوسی

 باشد کرم را آفتی کان کبر آرد در فتی

از وهم بیمارش کند در چاپلوسی هر گدا

شعر قدر یکدیگر را دانستن , شعر در مورد قدر یکدیگر را دانستن , شعر درباره قدر یکدیگر را دانستن , شعر در وصف قدر یکدیگر را دانستن

شعر در مورد آدم چاپلوس

 دلاله کند به چاپلوسی

آراسته مجلس عروسی

شعر ماه خرداد , شعر در مورد ماه خرداد , شعر درباره ماه خرداد , شعر در وصف ماه خرداد

شعر درباره چاپلوسان

در جهان طرفی نمی بندد کسی با چاپلوسی

آدمی را خوار می سازد  به دنیا چاپلوسی

شعر گیسو , شعر در مورد گیسو , شعر درباره گیسو , شعر در وصف گیسو

شعر درباره تملق و چاپلوسی

چرب زبانان اغلب نیتی ناپاک

در قلب می پرورانند

شعر لیلی و مجنون , شعر در مورد لیلی و مجنون , شعر درباره لیلی و مجنون , شعر در وصف لیلی و مجنون

شعر طنز درباره چاپلوسی

سه نوع دوستی است که در همه جا پر سود و با ارزش است

و سه نوع دوستی دیگر هست که زیان آور و باعث پشیمانی است :

دوستی با کسانی که در دوستی خود پایدار و با وفا هستند

و با کسانی که درستکار و راستگویند و با آنان که تجربه بسیار دارند، سودمند است،

ولی دوستی و رفاقت با چاپلوسان، ریاکاران و یاوه گویان

موجب بدبختی و رسوایی است

شعر نگاه , شعر در مورد نگاه , شعر درباره نگاه , شعر در وصف نگاه

شعر در وصف چاپلوسی

چاپلوسی

خوراک ابلهان است

شعر ثریا , شعر در مورد ثریا , شعر درباره ثریا , شعر در وصف ثریا

شعری در وصف چاپلوسی

چاپلوسها تنها، همانند دوست هستند،

همانطوری که گرگ ها به سگ ها شباهت دارند

شعر گذشته , شعر در مورد گذشته , شعر درباره گذشته , شعر در وصف گذشته

شعر در وصف چاپلوس

من از هیچ مکتبی پیروی نمی کنم، از هیچ استادی چاپلوسی نمی کنم…

دیوانه ای هستم که قایقم را خود هدایت می کنم

شعر گذشت , شعر در مورد گذشت , شعر درباره گذشت , شعر در وصف گذشت

شعر در وصف چاپلوسان

چاپلوسی،

هم گوینده و هم شنونده را تباه می کند

شعر قلب , شعر در مورد قلب , شعر درباره قلب , شعر در وصف قلب

شعر چاپلوسی

در وجود هر یک از ما خائنی بنام خودخواهی وجود دارد

که فقط در برابر تملق و چاپلوسی نرم می شود

شعر یاد خدا , شعر در مورد یاد خدا , شعر درباره یاد خدا , شعر در وصف یاد خدا

شعر درباره چاپلوسی

کسی که می تواند چاپلوسی کند،

تهمت زدن هم برایش بسیار آسان است

شعر یار , شعر در مورد یار , شعر درباره یار , شعر در وصف یار

شعر طنز چاپلوسی

آنهایی که در زبان بازی مهارت به خرج می دهند،

بیشتر، نیت پلید را در قلب خود می پرورانند

شعر وطن , شعر در مورد وطن , شعر درباره وطن , شعر در وصف وطن

شعر برای چاپلوسی

فرد چاپلوس هم گوینده را فاسد می کند

و هم شنونده را

شعر باران , شعر در مورد باران , شعر درباره باران , شعر در وصف باران

شعر راجع به چاپلوسی

رگ خواب ایرانی،

چاپلوسی است

شعر ورزش , شعر در مورد ورزش , شعر درباره ورزش , شعر در وصف ورزش

شعر در نکوهش چاپلوسی

کسی که برای شما چاپلوسی می کند

یا سرتان کلاه گذاشته و یا می خواهد کلاه بگذارد

شعر بچه , شعر در مورد بچه , شعر درباره بچه , شعر در وصف بچه

شعر تملق و چاپلوسی

فرد چاپلوس، یا نادانی است

که به فکر تحقیر من است و یا شیادی است که می خواهد فریبم دهد

شعر ماه فروردین , شعر در مورد ماه فروردین , شعر درباره ماه فروردین , شعر در وصف ماه فروردین

شعر درباره ی چاپلوسی

مرد چاپلوس

یک دشمن مخفی است

شعر کافه , شعر در مورد کافه , شعر درباره کافه , شعر در وصف کافه

شعر درمورد چاپلوسی

اگر مهربان باشید ممکن است مردم شما را متهم به چاپلوسی کنند،

با وجود این مهربان باشید

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

شعر نو چاپلوسی

وجدان مانند آینه است

که نه چاپلوسی می کند و نه تحقیر می نماید

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

شعر در مورد چاپلوسی

انسان ممکن است در برابر یک فضیلت،

چاپلوس و متملق باشد

شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل

شعری در مورد چاپلوسی

چاپلوسی کردن

از اخلاق مؤمن نیست

شعر شب بخیر , شعر در مورد شب بخیر , شعر درباره شب بخیر , شعر در وصف شب بخیر

شعر درباره چاپلوس

‌زمانی که یکی از شما، از برادر (ایمانی) خود،‌ حاجتی می‌خواهد،

ابتداء او را ستایش نکند تا پشت او قطع نشود.

شعر عید غدیر , شعر در مورد عید غدیر , شعر درباره عید غدیر , شعر در وصف عید غدیر

شعر طنز درباره چاپلوسی

 

کسی که با نافرمانی خداوند، از مردم ستایش کند (مثلاً برای عزیزشان نزد کسی، چاپلوسی نماید)

مردمی که از او تعریف می¬کردند، سرزنشش می¬کنند

شعر تنهایی , شعر در مورد تنهایی , شعر درباره تنهایی , شعر در وصف تنهایی

شعر کوتاه درباره چاپلوسی

(انسان) زیرک کسی است که بر نفس خود مسلّط است

و برای بعد از مرگ خود، عمل می‌کند. (نه برای ریا یا چاپلوسی جهت بهتر زندگی کردن)

و (انسان) ناتوان کسی است که از هواهای نفسانی خود پیروی کرده و از خداوند، آرزوهای بسیار بخواهد

شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

شعر درباره تملق و چاپلوسی

بادنجان دور قاب چین،

کنایه از افراد متملق و چاپلوس است

شعر ماه محرم , شعر در مورد ماه محرم , شعر درباره ماه محرم , شعر در وصف ماه محرم

شعر طنز در مورد چاپلوسی

 سوی دام آن تملق شادمان

همچو مرغی سوی دانه امتحان

شعر لب , شعر در مورد لب , شعر درباره لب , شعر در وصف لب

شعر در مورد تملق و چاپلوسی

 بفقر تکیه زدی بگذر از تملق خلق

بمرگ ریشه دواندی دراز کن پا را

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

شعر در مورد چاپلوسی

 کز حرص ما تعلق دارد سر تملق

چندیش پای در گل بگذار تا بگردن

شعر خداحافظی , شعر در مورد خداحافظی , شعر درباره خداحافظی , شعر در وصف خداحافظی

شعر در مورد چاپلوس

 صائب ز فلک کام گرفتن به تملق

از مردم نوکیسه بود وام گرفتن

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

بیت شعری در مورد چاپلوسی

 گه ریشک رشکین من از روی تملق

بویید که بخ بخ بنگر مشک معطر

شعر ماه اردیبهشت , شعر در مورد ماه اردیبهشت , شعر درباره ماه اردیبهشت , شعر در وصف ماه اردیبهشت

شعر در مورد چاپلوسی

 روستایی در تملق شیوه کرد

تا که حزم خواجه را کالیوه کرد

بخواب عشقم , بخواب عشقم شعر , بخواب عشقم شعرنو , آسوده بخواب عشقم

شعری در مورد چاپلوسی

 پی لقمه چون سگ تملق مکن

به فتراک دونان تعلق مکن

شعر دلتنگی , شعر در مورد دلتنگی , شعر درباره دلتنگی , شعر در وصف دلتنگی

شعر در مورد چاپلوسی

 تا گوهر ذاتت ز حوادث بشمردند

صدگونه تملق زحدوث است قدم را

شعر آتش , شعر در مورد آتش , شعر درباره آتش , شعر در وصف آتش

شعر در مورد چاپلوس

 چو بوی گل ز در بسته می رسد به مشام

چه لازم است تملق به باغبان کردن؟

شعر پاییز , شعر در مورد پاییز , شعر درباره پاییز , شعر در وصف پاییز

شعر در مورد تملق و چاپلوسی

 بی ریا یار نعمت الله شو

رو رها کن ریا ریا هیچ است